Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Czcionka:

Obowiązek informacyjny

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 roku) zwanego dalej Rozporządzeniem RODO informuję, iż w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych pracowników, i klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miączynie:

Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Miączynie, reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Miączynie z siedzibą w Miączynie,

Miączyn 106, 22-455 Miączyn,

1. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę o kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod numerem telefonu: tel/fax.: 84 618 00 47, tel. kom.:
515 287 220, e-mail: gops-miaczyn@wp.pl
lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miączynie.

2. Ponadto w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miączynie Inspektorem Ochrony Danych Panem Andrzejem Kurylak pod adresem email: iod@miaczyn.eurzad.eu

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań, obowiązków prawnych ciążących na administratorze i uprawnień określonych w Statucie oraz Regulaminie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miączynie a także w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, miedzy innymi w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).

4. Dane osobowe klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miączynie przetwarzane są na podstawie obowiązujących ww. przepisów prawa, lub na podstawie zawartej umowy (art 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.

6. Podanie danych osobowych przez klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miączynie w zakresie wskazanym w Statucie oraz Regulaminie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miączynie a także w ustawie o pomocy społecznej i innych przepisach szczegółowych jest obowiązkowe, w szerszym jest dobrowolne na podstawie udzielonej zgody.

7. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miączynie nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania.

9. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO;

f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

g. w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

KARTA DUŻEJ RODZINY

banner1b.gif

Formularze do Programu 500+ na okres 2017/2018